شکلات بسته بندی B1000
Loading...

این محصول با ساک دستی به فروش می رسد و حاوی 100 عدد شکلات شیری می باشد. وزن هر تکه شکلات شیری گرم و وزن خالص جعبه 400 گرم است.

تعداد جعبه 6 بسته
تعداد 100 عدد
وزن خالص 400 گرم ~ 3%