تافی فله F1coconut
Loading...

این محصول تافی مغزدار با مغزی کرمی با طعم نارگیل است. وزن هر تکه آن حدود 7 گرم است که بصورت فله و بسته های 3000 گرمی در فروشگاه ها عرضه می شود.

تعداد جعبه 4
وزن خالص 3000 گرم ~ 3%