شکلات بسته بندی GX300
Loading...

این محصول به همراه ساک دستی به فروش می رسد و حاوی 72 تکه شکلات شیری  35% می باشد که وزن هر تکه از آن 6 گرم و وزن خالص بسته بندی 410 گرم می باشد.

تعداد جعبه 6 بسته
تعداد 72 عدد
وزن خالص 410 گرم ~ 3%