شکلات بسته بندی LE 300
Loading...

این محصول حاوی 24 تکه شکلات شیری خالص با درصد خلوص 35% می باشد که وزن هر تکه از آن 8 گرم و وزن خالص بسته بندی 200 گرم می باشد.

تعداد جعبه 6 بسته
تعداد 72 عدد
وزن خالص 200گرم ~ 3%