شکلات بسته بندی LE 500
Loading...

این محصول حاوی 24 تکه شکلات تلخ خالص با درصد خلوص 55% می باشد که وزن هر تکه از آن 8 گرم و وزن خالص بسته بندی 200 گرم می باشد.

تعداد جعبه 6 بسته
تعداد 24 عدد
وزن خالص 200 گرم ~ 3%